ایین دادرسی کیفری ماده 8

  • ارسال شده در تاریخ : 24 مهر 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری 1392: محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی از حیث تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال  در نظم عمومی

ب-حیثیت خصوصی از حیث تعدی به حقوق اشخاص یا اشخاص معین

نکات قابل بررسیدرماده 8 قانون ایین دادرسی 

1- « محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است»، بیانگر این امر است که تا جرمی واقع نشود، مجازاتی اعمال نخواهد شد..

2- قانوگذار در قانون جدید دو حیثیت برای جرم قائل شده است،حیثیت عمومی وحیثیت خصوصی  برخلاف قانون سابق که سه حیثیت برای جرم مقررکرده بود.

3- با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 کلیه جرائم دارای جنبه حق الهی هستند.

ماده ۹- ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود: 

الف – دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب – دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه  دیده است مانند حد قذف و قصاص....

نکات مورد توجه قانون گذار درماده 9 بشرح زیر می باشد .

1-دراین ماده قانونگذار دعاوی مطرح شده در ایین دادرسی کیفری رابه دعاوی عمومی وخصوصی تقسیم نموده است و هردو ناشی از جرم می باشد .

2-جرم از جهت اینکه مخل نظم عمومی است موجب دعوای عمومی وجامعه به عنوان یک طرف دعوی ودادستان نمایندگی جامعه را برعهده دارد وطرف دیگر شاکی ویا متهم می باشد مانند یا جرایم دیگری مانند : ولگردی یا اسلحه غیر مجاز یا حمل و نگهداری  مواد مخدر

3-جرم از جهت اینکه موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی می باشد ،منشا دعوای خصوصی است.مانند صدورچک بی محل ،تخریب اموال شخصی 

4- در هر جرمی ممکن است  دوجنبه خصوصی وعمومی وجود داشته باشد.

مانند سرقت که ازجهت اخلال درجامعه دارای جنبه عمومی جرم است  وازحهت اینکه مال شخص برده می شود دارای جنبه خصوصی جرم است.   

5- جنبه خصوصی جرم از جهتی که راجع به ضرر و زیان شخصی و یا ضرر و زیان وارده به اشخاص می باشد. 

ماده ۱۰- بزه  دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود. 

دراین ماده قانونگذار به تعریف سه واژه مهم که بارها درقانون تکرارشده  است اشاره و وسپس تعریف نماید . 

1-بزه دیده : بزده دیده شخصی است که مستقیما جرم نسبت به اوواقع از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد .

2-شاکی : چنانچه بزه دیده تعقیب مرتکب را درخواست کند ، شاکی نامیده می شود . و

3-مدعی خصوصی : هرگاه بزه دیده جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند ، مدعی خصوصی نامیده می شود .مدعی خصوصی  يا قائم مقام او (مانند ورثه)

4-اعلام کننده جرم (خبردهنده جرم ) اعلام کننده جرم از حقوق شاکي برخوردار نيست، اصولا، دادستان، ضابطان دادگستري و اشخاصي که مکلف به اعلام جرم هستند (مانند وزارت بهداشت در تخلفات پزشکي که جنبه عمومي دارند)، اعلام جرم وظيفه آنان محسوب مي شود و چنانچه در جرايم عمومي با وجود اطلاع از وقوع جرم به تکليف خود عمل نکنند حسب مورد داراي مسووليت هاي کيفري و انتظامي خواهند بود. 

ماده ۱۱- تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی ودرخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است. 

دراین ماده قانونگذار به چند نکته مهم مجداا تاکید کرده است 

1-قسیم دعوای به عمومی وخصوصی 

2-اقامه دعوای عمومی برعهده دادستان 

3-درخواست تعقیب متهم از جنبه خصوصی برعهده شاکی ویا مدعی خصوصی 

 

ماده ۱۲- تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود. 

تبصره – تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است. 

نکات قابل توجه ماده 12قانون مجازات اسلامی 

1-گذشت در لغت به معناي عفو وبخشودن است ودر اصطلاح علم حقوق، به چشم پوشي و صرف نظر كردن شاكي خصوص از تعقيب متهم يا مجازات محكوم عليه گفته مي شود . اگر مجني عليه به طور كلي از حق خود صرف نظر كند ، 

2-وازه هاي ديگري چون « رضايت « و« عفو » نيز مورد استفاده قرار مي گيرند مانند مده96 قانون مجازات اسلامی . 

3-در ماده104 قانون یادشده به مصادیق جرایم قابل گذشت تصریخ شده است ودرقوانین دیگر به طور پراکنده مصادیق جرایم قابل گذشت بیان شده است   .

4- گذشت ، تمام مراحل رسيدگي اعم از تعقيب ، تحقيق ، محاكمه واجراي حكم را در بر 

مي گيرد ، در حالي كه در بعضي كشورهاي اسلامي از جمله عراق ، سوريه ومصر از سه واژه جداگانه تحت عنوان تنازل،صلح و صفح استفاده مي شود كه هر اصطلاح در مرحله خاصي به كار برده مي شود .

5-اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم در قانون جمهوری اسلامی پذیرفته شده است .

6-لزوم شکایت شاکی برای تعقیب درجرایم خصوصی بیان شده است .

7--قانونگذار جرايم رابه دودسته قابل گذشت وغيرقابل گذشت تقسیم بندی نموده است  وقانون گذر جرایم قابل گذشت رااحصا نموده است .

8- دراین ماده قانونگذار لزوم شکایت شاکی را مجوز تعقیب دانسته است وگذشت موجب سقوط دعوی

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)