ایین دادرسی کیفری ماده 12-13

  • ارسال شده در تاریخ : 30 مهر 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

ماده ۱۲- تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود. 

تبصره – تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است. 

نکات قابل توجه درماده 12قانون مجازات اسلامی  است 

1-گذشت در لغت به معناي عفو وبخشودن است ودر اصطلاح علم حقوق، به چشم پوشي و صرف نظر كردن شاكي خصوص از تعقيب متهم يا مجازات محكوم عليه گفته مي شود . 

2-وازه هاي ديگري چون « رضايت « و« عفو » نيز مورد استفاده قانونگذاز ماده 96قانون مجازات اسلامی  قرار مي گيرند . 

3-در ماده104 قانون یادشده به مصادیق جرایم قابل گذشت تصریخ شده است ودرقوانین دیگر به طور پراکنده مصادیق جرایم قابل گذشت بیان شده است   .

4- گذشت ، تمام مراحل رسيدگي اعم از تعقيب ، تحقيق ، محاكمه واجراي حكم را در بر 

مي گيرد ، در حالي كه در بعضي كشورهاي اسلامي از جمله عراق ، سوريه ومصر از سه واژه جداگانه تحت عنوان تنازل،صلح و صفح استفاده مي شود كه هر اصطلاح در مرحله خاصي به كار برده مي شود .

5-اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم در قانون جمهوری اسلامی پذیرفته شده است .

6-لزوم شکایت شاکی برای تعقیب درجرایم خصوصی بیان شده است .

7--قانونگذار جرايم رابه دودسته قابل گذشت وغيرقابل گذشت تقسیم بندی نموده است  وقانون گذر جرایم قابل گذشت رااحصا نموده است .

8- دراین ماده قانونگذار لزوم شکایت شاکی را مجوز تعقیب دانسته است وگذشت موجب سقوط دعوی

 

مده 13- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر:

الف - فوت متهم یا محکومٌ‌علیه

ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

پ - شمول عفو

ت - نسخ مجازات قانونی

ث - شمول مرور زمان در موارد پیشبینی شده در قانون

ج - توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون

چ - اعتبار امر مختوم

تبصره 1- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره 2- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد 

بررسی ماده 13 قانون ایین دادرسی کیفری 

1-گاهی با وجود تحقق جرم وجمع تمام شرایط برای تعقیب  متهم عواملی وجود دارد که مانع به جریان افتادن تعقیب می گردد .که درماده 13به ترتیب یادشده موانع بیان شده است .بعضی از موانع شخصی است مانند گذشت شاکی ،فوت متهم  ......توبه متهم وبعضی از موانع عمومی است مانند نسخ قانون،اعتبار امر مختومه ومرور زمان که مرجع تعقیب ،دادرسی واجرای درصورت مواجهه باموانع درپرونده قرار موقوفی صادر می نماید 

2-فرق مجازات شخصی ومالی 

 مجازات های شخصی نسبت به بدن اعمال می شود اعم از «مجازات های بدنی (اعدام - قطع عضو - شلاق) ، مجازات های سالب آزادی (زندان - تبعید)، و جزای نقدی» و همچنین  مجازات هایی است که نسبت به تن و آزادی رفت و آمد اعمال می شود .

مجازات های مالی همان جزای نقدی و دیه است .  دیه با فوت متهم از بین نمی رود ولی جزای نقدی با فوت از بین می رود .

3-تفاوت عفو با گذشت شاکی خصوصی 

عفو صرفاً جنبه ی عمومی جرم را از بین می برد .

گذشت شاکی خصوصی ، جنبه ی خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم را بیان می کند 

3-انواع عفو 

1-3-عفو عمومی : عفوی که توسط قانونگذار و دستگاه عمومی اعلام می شود .

2-3-عفو خصوصی : عفوی که توسط مقامات صالحه در قانون اعلام می شود . مثل عفو با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و اعلام مقام معظم رهبری .

4-جهات سقوط دعوی عمومی :

الف -   جهات شخصی =

                             1- فوت متهم

                             2- گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت

                             3- عفو

ب -   جهات عینی =

                             1- نسخ مجازات عمل

                             2- اعتبار امر مختومه

                             3- مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده (مواد 173 و 174 ق.آ.د.ک)

5- نسخ مجازات عمل یا حذف مجازات قانونی 

یکی از جهات عینی سقوط دعوای عمومی است که در واقع از جمله علل و عواملی است که مربوط به عمل مجرمانه یا سابقه ی رسیدگی به آن است . 

6-اعتبار امر مختومه 

1-6-اصولاً حکمی که در پایان روند رسیدگی به یک اتهام توسط مرجع قضایی صالح صادر، و طرق عادی اعتراض به آن پیموده و یا ترک شده باشد ، صحیح محسوب و مفاد آن ، اعم از محکومیت یا برائت ، در خصوص آن موضوع ، معتبر تلقی می گردد . از این نکته قاعده ای به نام قاعده  اعتبار امر مختوم کیفری شکل گرفته است که مانع تعقیب و محاکمه مجدد متهم در مورد همان موضوع می گردد .

2-6-شرایط سه گانه ی اعتبار امر مختومه عبارتند از وحدت موضوع ، وحدت اسباب ، و وحدت اصحاب دعوی . دراین صورت مرجع تعقیب قرار موقوفی تعقیب صادر می کند .

7-مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده 

1-7-قانونگذار از زمان وقوع جرم یک مدت زمانی را در نظر گرفته که اگر این متهم ظرف آن مدت زمان مورد تعقیب قرار نگرفت دیگر نمی توان آنرا تعقیب کرد . (ماده 173 ق.آ.د.ک)

ماده 176 ق.آ.د.ک: قضات، ضابطين دادگستري و ساير مأموريني كه به موجب قانون موظف به تعقيب ، رسيدگي و اجراي حكم مي‌باشند چنانچه در انجام‌وظيفه خود مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه نتيجه آن عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقيب كيفري، انتظامي و اداري قرار‌خواهند گرفت.

این موضوع در اجرای احکام هم وجود دارد .*   مقایسه ی مواد 173 و 174 ق.آ.د.ک :

2-7-انواع مرور زمان را نام برده و هریک را به طور مختصر و مفید شرح دهید ؟

مرور زمان عبارت است ازتاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن ، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود . بدین ترتیب ، مرور زمان بر دو نوع است :

مرور زمان تعقیب : با گذشت مدتی از وقوع جرم ، دیگر امکان تعقیب و محاکمه متهم وجود ندارد .

مرور زمان مجازات : با گذشت مدتی از قطعی شدن حکم محکومیت ، دیگر امکان اجرای آن نسبت به محکومٌ علیه وجود ندارد . 

3-7-مدت زمان های نام برده شده در مرور زمان را بیان کنید و معیار طولانی بودن زمان چیست ؟

3ساله ، 5 ساله ، و 10 ساله است .

4-7-معیار ، اهمیت جرم و شدت مجازات عمل است .

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

Fatal Error: could not open XML input (http://namehgonabad.ir/feed/)

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)