ماده 15-18 قانون ایین دادرسی کیفری

  • ارسال شده در تاریخ : 7 آبان 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

ماده ۱۵- پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان ديده از جرم مي‌تواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است. 

بررسی ماده 15 قانون ایین دارسی کیفری 

 مبحث اول :ماده 15 قانون ایین دادرسی کیفری ابتدا حق زیاندیده رابیان میکند وسپس به شرایط مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم می پردازد.

 مبحث دوم :شرایط ماهوی

1-ضرر زیان باید ناشی از جرم باشد .

2-وقوع جرم برای محکمه محرز باشد .

3-ضرر وزیان قابل مطالبه باشد ماده 9 قانون ایین دادرسی کیفری 

مبحث دوم :شرایط شکلی 

1-مطالبه ضرر وزیان نیازمند دادخواست است ورعایت قانون ایین دارسی مدنی باید احراز شودماده 48 قانون ایین دادرسی مدنی وماده 11 قانون ایین دادرسی کیفری 

2-به دادخواست ضرروزیان ناشی ازجرم مانند دادخواستها ی مالی باید تمبر الصاق وهزینه دادرسی پرداخت کرد .

3-زیان دیده حق دارد به محض تعقیب تمام ادله ومدارک .... خود را تقدیم مرجع تعقیب نماید ودادسرا ودادگاه حسب مورد مکلف به وصول وضمیمه کردن مدارک به  پرونده است .

4-زمان تقدیم دادخواست اززمان تحت تعقیب متهم شروع وتاقبل از اعلام ختم رسیدگی خاتمه می یابد .ماده 11 ق . ا. د.م 

ماده ۱۶- هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست، مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت مي‌تواند با استرداد دعوي، به دادگاه كيفري مراجعه كند. اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود، مدعي خصوصي مي‌تواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه كند. چنانچه مدعي خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست.

مرجع درخواست ضرروزیان ناشی از جرم 

1-ضرر وزیان ناشی ازجرم رامی توان در دادگاه حقوقی طرح نمود دراین صورت قابل طرح در دادگاه کیفری نیست مگر اینکه مدعی خصوصی متوجه شود که رفتارمرتکب  جنبه کیفری نیر دارد .

2- ضرر وزیان ناشی ازجرم رامی توان در دادگاه کیفری ضمن تعقیب کیفری درخواست نمود .

3-هزینه دادرسی دردادگاه اعم از حقوقی ویا کیفری درصورت استرداد دعوا ومراجعه به دادگاه دیگر یک بار وصول می شود.

ماده ۱۷- دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند، مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت، دادگاه رأي كيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مي‌نمايد.

نکات قابل توجه 

1-اصل مسلم پذیرفته شده اینست که دادگاه کیفری در خصوص مجازات کیفری وضرر وزیان توامان رای می دهد .

2-اطاله دادرسی در پرونده کیفری در خصوص مجازات جایز نیست .

3-چنانچه در خصوص ضرر وزیان نیازمند تحقیقات بیشتر باشد رای کیفری صادر می نماییم .

ماده ۱۸- هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي‌كند، لازم‌الاتباع است.

نکات قابل توجه 

1-دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از احکام قطعی دادگاه جزای است .

2-این اصل بارای« دادگاه جزایی با صدور قرار اناطه، رسیدگی به جرم را  تا نتیجة نهایی دعوی حقوقی متوقف می‌سازد. رأی وحدت رویة شمارة 529 – 82/1368 هیأت عمومی دیوان عالی کشور» منافات دارد.

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)