جهات قانونی شروع به تعقیب وظایف دادستان ماده64 .....69 قانون ایین دادرسی کیفری

  • ارسال شده در تاریخ : 15 آبان 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

 

فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستان

ماده 64- جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف - شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت - اظهار و اقرار متهم

ث-  اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

جهات قانونی شروع به تعقیب جرایم 

دادستان در راستای انجام وظیفه ی اصلی خود به هر طریقی که از وقوع جرم مطلع شود باید تعقیب مجرم را شروع نماید.

که مهمترین جهات قانونی شروع به تعقیب عبارتند از :

1-   اقرار متهم .         

2-   شکایت شاکی .      

3-   اعلام جرم توسط دیگران .

4-   گزارش ضابطین دادگستری (ضابطین عام ، ضابطین خاص) .

البته در جرایم مشهود و غیر مشهود اختیارات ضابطین دادگستری متفاوت می باشد .

1-   اقرار متهم : اقرار در قانون مدنی تعریف شده است که عبارتست از « اخبار به حقی به نفع دیگری و به ضرر خود »

2- اقرار در حقوق جزا تا جایی استفاده می شود که هیچگونه تعارضی با نظم عمومی نداشته باشد .

3- فرق اقرار در دعاوی خصوصی بادعاوی عمومی 

اقرار در دعاوی حقوق خصوصی ، هرگاه خوانده ی دعوی اقرار به حقی به ضرر خود و به نفع دیگری بنماید ، مورد پذیرش واقع شده و تعارضی یا تضادی با نظم عمومی ندارد . در صورتیکه در حقوق جزا تأثیر اقرار متهم یا اقرار اشخاص می تواند با نظم عمومی تضاد و مقابله داشته باشد . بدین توضیح که برخی اشخاص اقدام به تبانی نموده و ارتکاب جرم را بر عهده می گیرند تا مجرمان اصلی کماکان در جامعه اعمال مجرمانه ی خود را ادامه دهند .  البته باید توجه داشت در جرایمی که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است  اقرار متهم به تنهایی برای شروع به تعقیب کافی نیست . همچنین درکلیه موارد حقوق جزا اقرار متهم باید مطابق با واقعیت باشد .           

4-  شکایت شاکی : شاکی شخصی است که جرم مستقیماً علیه او یا قائم مقام قانونی وی (ورثه) واقع شده است . 

5- در جرایم علیه شرکت ها و مؤسسات (اشخاص حقوقی) اشخاص یا مدیران صاحب امضا حق اقامه ی دعوی را دارند وشاکی محسوب می شوند .

6-شاکی خصوصی می تواند تعقیب کیفری متهم را از دادستان بخواهد و شکایت شاکی طبق ماده 68 قانون آ.د.ک. برای شروع به رسیدگی کافی است .

7-شکایت شاکی خصوصی می تواند کتبی یا شفاهی باشد.

8-سازمانهای مردم نهاد می توانند شاکی باشند .   

- سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.

10- چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود.

11- اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند وشروع به تعقیب نمایند .

ماده 65- هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

ماده 66- سازمان‌های مردمنهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.

تبصره 1- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

تبصره 2- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه-دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردمنهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره 3- اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 67- گزارش‌ها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.

ماده 68- شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

الف - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی

ب - موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم

پ - ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی

ت - ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

ث - مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان

تبصره – قوه‌قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

ماده 69- دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی میرسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود.

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

Fatal Error: could not open XML input (http://namehgonabad.ir/feed/)

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)